Nieuwe coronamaatregelen voor de afscheidsplechtigheden

Vanaf 9 maart 2021 zijn in al onze crematoria 50 bezoekers toegelaten voor het bijwonen van afscheidsplechtigheden.

Echter, door de beperking van 1 persoon per tien vierkante meter zijn in de aula Aster slechts 15 bezoekers toegelaten. Wel is het mogelijk om in beide aula’s afscheidsmomenten te organiseren. In Lommel kunnen we dit omwille van de beperkingen niet doen en daar worden voorlopig altijd beide zalen gebruikt voor één afscheidsplechtigheid.

Archief

PONTES past het aantal toegelaten bezoekers aan voor de afscheidsplechtigheden.