Afscheidsplechtigheid

Om afscheid te nemen van een overledene stelt het crematorium voor of na de crematie een ruimte of aula ter beschikking waar een afscheidsplechtigheid kan worden georganiseerd.

Aan elke aula is een wachtruimte verbonden, waar de nabestaanden en de genodigden verzamelen in afwachting van de afscheidsdienst. De uitvaartondernemer zal op het gepaste ogenblik iedereen uitnodigen om zich naar de aula te begeven.

Indien de nabestaanden dat wensen, kunnen zij voorafgaand aan de afscheidsplechtigheid wachten in een afzonderlijke ruimte, de familiekamer.

Elke aula is voorzien van een audiovisuele installatie en grote schermen waarop foto’s en video’s kunnen worden getoond en waarmee muziek kan worden afgespeeld. De uitvaartondernemer zal enkele dagen voordien de gekozen bestanden aan het crematorium bezorgen. Onze medewerkers bereiden de uitvaart tot in de puntjes voor en alles wordt op voorhand getest om er voor te zorgen dat de afscheidsplechtigheid vlekkeloos verloopt.

De nabestaanden kunnen de inhoud en het verloop van een afscheidsplechtigheid volledig zelf invullen, in nauw overleg met de uitvaartondernemer. Zo kan u samen bepalen wie er zal spreken, welke muziek zal worden afgespeeld en of er al dan niet foto’s en videobeelden zullen worden getoond.

Voor een vrijzinnige of christelijk geïnspireerde afscheidsplechtigheid kan PONTES u in contact brengen met respectievelijk vrijzinnige humanistische consulenten of gebedsvoorgangers, die de inhoud van het afscheidsmoment samen met de nabestaanden zullen verzorgen. PONTES beschikt daarnaast over een ruime bibliotheek aan muziek. Uiteraard kan u ook zelf muziek aanleveren of live muziek organiseren.

Veelgestelde vragen

Een afscheidsplechtigheid zonder crematie is mogelijk. Elke dienstverlening van PONTES kan afzonderlijk worden gereserveerd.
Voor een afscheidsplechtigheid voorzien wij 75/60 min. Dit kan uiteraard verlengd worden door voorgaande aanvraag. Hou er rekening mee dat er na uw afscheidsmoment nog afscheidsdiensten kunnen plaatsvinden. Het is voor niemand aangenaam wanneer een afscheidsplechtigheid uitloopt. Maak daarom het scenario van uw afscheidsmoment niet te zwaar of voorzie voldoende tijd.
Alle publieke lokalen van het crematorium zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Indien u begeleiding nodig heeft, zullen onze medewerkers u graag helpen.