Publicaties

Statuten

PONTES is een intergemeentelijke vereniging volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. De werking van deze vennootschap en haar bestuursorganen is geregeld en verder uitgewerkt in onze statuten. Hier vind u de statuten, zoals die laatst werden gewijzigd en goedgekeurd door de algemene vergadering op 23 juni 2022.

Jaarverslagen

PONTES stelt na ieder werkjaar een jaarverslag op. Hierin wordt de werking en de financiële resultaten van het voorbije jaar beschreven en toegelicht. Hier vind u het meest recente jaarverslag. Indien u een oudere versie wenst te raadplegen kan u het document steeds per mail opvragen.

Code van goed bestuur

PONTES heeft een code van goed bestuur opgesteld waarin de rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur wordt beschreven, evenals de samenstelling van de organen, de vergoeding van de bestuurders, de informatie over het kapitaal, het systeem van interne controle en risicobeheersing en de evaluatie van de werking van de raad van bestuur.

Evaluatienota

De bestuursorganen van PONTES worden samengesteld voor periodes van zes jaar. Na elke bestuursperiode wordt een balans en een evaluatie opgemaakt over de voorbije werkingsperiode. Het meest recente evaluatierapport beschrijft de evolutie in de uitvaartsector en de werking van PONTES van 2013 tot en met 2018.

Privacyverklaring

De bewerking en verzameling van gegevens door PONTES beantwoordt aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Hier vind u onze privacyverklaring.

Informatievergaderingen voor de gemeenteraadsleden

 Twee maal per jaar organiseert PONTES informatievergaderingen voor gemeenteraadsleden. Van elke informatievergadering vindt u hieronder de opname, evenals de presentatie die werd toegelicht.
 

Besluiten van de bestuursorganen

Via deze website maakt PONTES de besluiten bekend die werden goedgekeurd door de bestuursorganen. Hieronder wordt afzonderlijk voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur de lijst van de besluiten die deze bestuursorganen hebben goedgekeurd, weergegeven, evenals de datum waarop deze besluitenlijst werd gepubliceerd.

Het publiek kan na afspraak en tijdens de kantooruren inzage krijgen in deze besluiten. Hiervoor kan u contact opnemen met de heer Tom Wustenberghs , algemeen directeur (telefonisch op het nummer +32 3 828 95 60 of via e-mail: tw@pontes.be). Uw vraag tot inzage beantwoorden wij binnen een termijn van 15 dagen.

Klacht indienen?
Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een besluit van één van onze bestuursorganen dan kan u deze binnen een termijn van 30 dagen volgend op de publicatiedatum van het besluit verzenden naar:
VLAAMSE OVERHEID
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling lokale samenwerking, verzelfstandiging en personeel
VAC Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Title
Document
Besluit Raad van Bestuur 15 december 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 15 december 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 23 november 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 23 november 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 26 oktober 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 26 oktober 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 21 september 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 21 september 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 25 mei 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 25 mei 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 27 april 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 27 april 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 23 maart 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 23 maart 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 26 januari 2022
Title
Besluit Raad van Bestuur 26 januari 2022
Document
Besluit Raad van Bestuur 24 november 2021
Title
Besluit Raad van Bestuur 24 november 2021
Document
Besluit Raad van Bestuur 20 oktober 2021
Title
Besluit Raad van Bestuur 20 oktober 2021
Document

VNOC

Het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria, kortweg VNOC, is een organisatie die alle openbare crematoria in Vlaanderen en Brussel verenigt.

PONTES is lid van deze vereniging.

Op de website van het VNOC kan u gedetailleerde informatie terugvinden over de crematoria en het crematieproces.