Management

Tom Wustenberghs
Tom Wustenberghs
algemeen directeur
Michel Goddefroy
Michel Goddefroy
technisch directeur
Anges De laet
Agnes De Laet
vestigingsmanager
Ringo De Groote
Ringo De Groote
IT manager
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-001
Wim Neeckx
HR manager

Medewerkers Antwerpen

Geert Audenaert
Geert Audenaert
polyvalent medewerker
Hilde Bervoets
Hilde Bervoets
technisch medewerker
Bilitis Claes
Bilitis Claes
polyvalent medewerker
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-002
Paul De Backer
medewerker onthaal & plechtigheden
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-009
Karin Dehennin
medewerker onthaal & plechtigheden
Karin Van Edom
Karin Van Edom
technisch medewerker
Sara Faes
Sara Faes
financieel medewerker
Bruno Gyselinck
Bruno Gyselinck
onderhoudswerkman
Daphne Haesendonckx
Daphne Haesendonckx
medewerker onthaal & plechtigheden
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-010
Peter Hofkens
technisch medewerker
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-006
Arnoud Huybrecht
polyvalent medewerker
Johan Vanderheyden
Johan Vanderheyden
technisch medewerker
Cynthia Van Dorst
Cynthia van Dorst
administratief medewerker
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-011
Hannah Van Hoof
polyvalent medewerker

Medewerkers Turnhout

2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-007
Joost Bastiaansen
technisch medewerker
Jelke Maeriën
Jelke Maeriën
medewerker onthaal & plechtigheden
Veerle Mertens
Veerle Mertens
medewerker onthaal & plechtigheden
Rob Vanduffel
Rob Vanduffel
polyvalent medewerker
Kim Verbeek
Kim Verbeek
technisch medewerker

Medewerkers Lommel

2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-004
Jennifer De Vestel
polyvalent medewerker
Yvan Geboers
Yvan Geboers
polyvalent medewerker
Heidi Maes
Heidi Maes
polyvalent medewerker
Liesbeth Maes
Liesbeth Maes
polyvalent medewerker
2022-04-25 - Pontes portretten - Antwerpen-005
Evi Maes
polyvalent medewerker
Frank Vandenberk
Frank Vandenberk
polyvalent medewerker

Onze geschiedenis

In de geschiedenis van PONTES hebben vier belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden:

  • oprichting I.V.C.A. – 1978
  • opening crematorium Antwerpen – 1983
  • opening crematorium Turnhout – 1992
  • opening crematorium Lommel – 2018

Oprichting Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen (I.V.C.A.)

In de jaren 70 van de vorige eeuw was er in de provincie Antwerpen een stijging van het aantal mensen dat gecremeerd wilde worden. In de gemeenteraad van Antwerpen en in de provincieraad werd dan ook gevraagd om een crematorium te bouwen.
Ook al is lijkbezorging in België volgens de wet van 20 juli 1971 een gemeentelijke bevoegdheid, toch was het de Antwerpse provincieraad die in oktober 1975 de deputatie opdroeg om een oplossing te zoeken voor het tekort aan crematiecapaciteit.
Besprekingen met de colleges van burgemeester en schepenen van de 3 arrondissementshoofdplaatsen (Antwerpen, Turnhout en Mechelen) en de 7 gemeenten uit de Antwerpse agglomeratie leidden op 14 februari 1978 tot de oprichting van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen S.V. (kortweg I.V.C.A. genoemd).

De stichtende leden waren naast de provincie Antwerpen de gemeenten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Mechelen, Merksem, Turnhout en Wilrijk. I.V.C.A. zou crematoria oprichten in Antwerpen en Turnhout. Doorheen de jaren werden meerdere gemeenten aandeelhouder, zeker met de bouw van het tweede crematorium in het vooruitzicht. Hetzelfde gebeurde in 2013 toen de plannen voor het crematorium in Lommel concreet werden. Vandaag telt PONTES 58 gemeenten die aandeelhouder zijn.

Opening crematorium Antwerpen

De eerste steenlegging van het crematorium in Antwerpen naast de begraafplaats Schoonselhof vond plaats op 9 september 1981. Het gebouw werd in gebruik genomen op 2 februari 1983. De totale kostprijs bedroeg ongeveer € 6.200.000, waarvan € 1.536.000 gesubsidieerd werd door de Vlaamse regering.

Hoofdaannemer van het crematorium was de firma Reynders N.V. uit Hasselt. De architect was Maurice De Vocht. Bij het ontwerp besteedde hij bijzondere aandacht aan de functionaliteit van en de sereniteit in het crematoriumgebouw. De Vocht hield ook rekening met de emotionaliteit van het publiek.
Ondanks de complexiteit van het crematoriumgebouw slaagde De Vocht erin om het contact met de natuur te behouden in alle vertrekken die toegankelijk zijn voor het publiek.
Aanvankelijk werden in het crematorium van Antwerpen 3 crematieovens geplaatst. In 1985 werd de technische ruimte uitgebreid met 2 extra crematieovens. Om aan de strenge milieuwetgeving te voldoen, werd in 2000 een nieuw complex gebouwd. De technische installatie omvat nu 6 ovens met milieuvriendelijke (nageschakelde) filters.

Opening crematorium Turnhout

In 1989 nam de I.V.C.A. het initiatief om in Turnhout een tweede crematorium in de provincie Antwerpen te bouwen. Het crematorium van Turnhout zou komen naast de begraafplaats Nazareth. De eerste steenlegging vond plaats op 19 juni 1991. In september 1992 opende het nieuwe crematorium. De totale kostprijs bedroeg ongeveer € 6.250.000. Hoofdaannemer van het crematorium was opnieuw de firma Reynders N.V. uit Hasselt. Bij het ontwerp zochten architecten Van de Voort en Mertens vooral naar een functionele vormgeving die rust uitstraalde en waarin het publiek zijn emoties op een serene manier kon beleven.
Het crematorium van Turnhout is uitgerust met twee crematieovens met milieuvriendelijke (nageschakelde) filters.

Opening crematorium Lommel

In 2012 startte PONTES een samenwerking met het stadsbestuur van Lommel om er een crematorium te bouwen naast de begraafplaats ‘Centrum’. Met de bouw van het crematorium speelt PONTES in op de toenemende vraag naar crematies in de regio Noord-Limburg. Ondertussen sloten zich zes andere gemeenten aan bij dit initiatief. De eerste steen van crematorium ‘Stuifduin’ werd gelegd in november 2016 en het werd officieel geopend in april 2018. Het crematorium is een ontwerp van Luc Vanmuysen (a2o-architecten uit Hasselt).
In het crematorium van Lommel beschikken we over drie ovenlijnen.