Beleid

De werking van PONTES steunt op drie pijlers;

Duidelijke missie

PONTES is een vereniging van lokale overheden die, als publieke en onafhankelijke partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt. PONTES vormt een brug tussen de nabestaanden enerzijds en de uitvaartsector, de overheid en de samenleving anderzijds. Keuzevrijheid, neutraliteit en sereniteit staan bij PONTES centraal.

Realistische visie

PONTES biedt een betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening die is afgestemd op de wensen van de overledenen en de nabestaanden, waarin beleving centraal staat.
We breiden onze dienstverlening uit en maken ze toegankelijker zodat we beter inspelen op de behoeften van onze klanten.

PONTES streeft naar een goede verstandhouding met klanten en partners gebaseerd op overleg en samenwerking.

Onze infrastructuur is gerenoveerd en alle bezoekers worden in een hoogwaardige, doch serene omgeving ontvangen. Door innovatie en het maatschappelijk verantwoord inzetten van middelen is PONTES erin geslaagd duurzaam te werken en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. PONTES verkeert in een financieel gezonde situatie die ruimte biedt voor investeringen.

Acht kernwaarden

PONTES gelooft in acht kernwaarden:
  • Gastvrijheid: we streven ernaar om elke bezoeker zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen en staan voor een professioneel en hartelijk onthaal.
  • Klantgericht: de klant staat centraal. Daarom werken we oplossingsgericht; dit doen we door ons in te leven en ons empathisch op te stellen.
  • Betrouwbaar: we zorgen ervoor dat we gemaakte afspraken nakomen en anticiperen op mogelijke wensen en behoeften van de klant/bezoeker.
  • Neutraliteit: onze crematoria staan open voor iedereen, zo verzekeren we een gelijke behandeling.
  • Sereniteit: een serene omgeving is belangrijk voor een afscheid; daarom werken we professioneel en respectvol om zo rust uit te stralen.
  • Innovatie: we hebben permanent oog voor (technologische) ontwikkelingen in de uitvaartsector en staan open voor veranderingen in onze dienstverlening.
  • Open minded: we durven ‘out of the box’ te denken en laten ons eigen referentiekader los als we daarmee verwachtingen kunnen overtreffen.
  • Efficiëntie: we streven naar het best mogelijke resultaat met een zinvolle en duurzame inzet van middelen.